Nyt sprog fundet i Sveriges skove

Hvordan blev sproget fundet?

I 2002 valgte en svensk sprogforsker at tage op i de midtsvenske skove. Han ønskede ro og fred til at skrive sin Ph.D, men denne tur ente i meget andet end fredfyldt skrivning. I skovene opdagede han sproget Elvdalsk.

Sproget er en blanding af det oldnordiske og det nyere lidt mere moderne nordiske sprog. Sproget har træk der er ældre end det sprog vikingerne talte i de nordiske lande og er derfor et kæmpe fund for sprogforskere der nu kan få fastlagt endnu mere af det nordiske sprogs historie.

På trods af sprogforskeren der fandt sproget, kan tale svensk, dansk og islandsk, kunne han ikke forstå et ord af hvad der blev sagt på elvdalsk. På trods af at det er et nordisk sprog. Dette understreger også hvor gammelt og unikt sproget er. De små lærer.

Sprogets udvikling

Da forskeren havde færdiggjort sin ph.d tog han straks tilbage til skoven i Sverige og lærte elvdalsk. Blot 2 år senere havde han oprettet et sprognævn for sproget og hjulpet med at udarbejde et 35 bogstavers alfabet.

Elvdalsk har været et kæmpe gennembrud for sprogforskere, der før i tiden har måtte beregne og gætte sig til hvordan det oldnordiske sprog har været. Nu hvor de har fundet elvdalsk og sproget endnu er i brug, har gjort at de kan forske de oldnordiske træk i sproget og genskabe det oldnordiske sprog korrekt.

Sproget er ligeledes kendt for at bruge runer, hele 600år efter at resten af Sverige stoppede med brugen af runer.

Det er vigtigt at man ikke tvinger de mennesker der taler elvdalsk til at tale svensk eller et andet moderne nordisk sprog, da elvdalsk er en kulturarv der skal holdes i live. Som nævnt ville det ikke have været muligt at bruge til at forske oldnordisk, hvis ikke nogle stadig talte sproget. Selvom sproget skal vedligeholdes, er det dog ikke et sprog som har en kæmpe fremtid i Sverige. Dog har det en stor værdi til hele norden.

Nye indlæg