Bygklogt – Hvorfor vælge en luft til vand varmepumpe?

Som boligejer har man mange faste udgifter, der spiser en betydelig del af det årlige budget. En af de poster der ofte koster unødigt meget er varmeregningen. Heldigvis er netop denne post en af de områder, hvor der kan spares ved at skifte varmekilde. En luft til vand varmepumpe er et billigt og miljøvenligt alternativ til mange af de ældre opvarmningssystemer.

Luft til vand varmepumpen er et system, der udvinder varmen fra luften omkring din bolig gennem en varmeveksler, hvorefter varmen optages af en varmepumpe og ledes ud i huset. Man ser ofte, at luft til vand varmepumper installeres i boliger, hvor der ikke er et tilstrækkeligt stort udeareal til etablering af en jord til vand varmepumpe. Har man derfor ikke den fornødne plads omkring sin bolig til nedgravning af slanger, kan en luft til vand varmepumpe være en god løsning.

Til den søde badetid findes der en masse badelegetøj.

Fordele og Ulemper ved en luft til vand varmepumpe

Ved at skifte til en luft til vand varmepumpe opnår man størstedelen af de fordele der er ved at eje et varmepumpesystem, men der er dog også nogle ulemper.

Fordele

  • Varmepumpen er sikker i drift.
  • Varmepumpen kræver minimal vedligeholdelse i form af et årligt servicetjek, og jævnlig rensning af varmeoptageren udenpå huset.
  • luft til vand varmepumpeløsningen er billigere at etablere end jord til vand varmepumper.

Ulemper

  • Udedelen af en luft til vand varmepumper kan støje grundet ventilatoren.
  • Udedelen kan skæmme boligens fremtoning.
  • Fugten fra udemodulet skal ledes forsvarligt væk.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved køb af luft til vand varmepumpe?

Optimale forhold

Overvejer man at overgå til et luft til vand varmepumpe system, bør man tænke over hvordan resten af ens bolig er indrettet. Det skal f.eks. understreges at det fulde udbytte af en luft til vand varmepumpe opnås når man også har gulvvarme, da gulvvarme har en lav fremløbstemperatur.

Det er også relevant at tænke over, hvor godt en hus er isoleret, da dårlig isolering kan føre til varmetab og underminere varmepumpens effektivitet. Viser det sig at huset ikke er godt isoleret, kan man eventuelt overveje, om købet af en varmepumpe skal kombineres med en efterisolering af boligen.

Støj

De fleste varmepumpeanlæg er relativt støjsvage, men miljølovgivning dikterer dog at støjniveauet fra udemodulet ikke må genere naboen. Støjgrænsen i boligområder er på 35dB(A), hvilket bevirker at niveauet ikke må være højere end dette ved overgangen til naboens grund. Disse omstændigheder kan have indflydelse på, hvor varmepumpen skal placeres, og burde derfor indgå i de overvejelser man gør sig inden køb af luft til vand varmepumpe.

Udseende

De fleste udedele i et luft til vand varmepumpe system er relativt anonyme, men kan dog i nogle tilfælde drage unødig opmærksomhed og skæmme husets udseende. Dette problem kan i de fleste tilfælde lempes, ved at gøre brug af en afskærmning, der kan tilpasses husets stil. Det kan derfor være en god ide at gøre sig nogle overvejelser omkring placering af varmepumpens ventilator.

Pris

Etableringen af en luft til vand varmepumpe er billigere end nedgravning af jordvarme. Man anslår at etableringen af en luft til vand varmepumpe koster mellem 70-90.000 kr. Beløbet varierer selvsagt ud fra størrelsen på anlægget og installationens omfang. Lyder dette af meget er der ingen grund til at fortvivle, da der kan søges støtte gennem energiselskaberne.